1. Basispakke: Tilpasning av den norske virksomheten til det danske markedet.

2. Basispakke + lokale informasjon: Resultat kosttilskudd med relevant danske markedsinformasjon.

3. Basispakke + FB reklame: Resultat design, forvalter og kontinuerlig tilpasser Facebook-annonser

Alt samarbeid tar form av abonnementsavtale med kort varsel.
Result har abonnement med opptil 10 oppdateringer per måned fra DKK. 800, –