1. Grundpaketet: Anpassning av svenska atkiviteter till den danska marknaden

2. Grundpaketet + lokal information: Result supplerar med relevant Dansk marknadsinformation.

3. Grundpaketet + FB annonsering: Result designar, styr och anpassar löpande facebook annonser

 

Allt samarbete sker genom ett abonemangsavtal med kort uppsägningsfrist.
Result har abonemangsavtal med upp till 10 uppdateringar per månad från DKK 800:-.